Nasze bezpieczeństwo

Przekazywane w niej treści służyć mają w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, unikania zagrożeń i kształtowania właściwych postaw w sytuacjach kryzysowych.

Cena: 5,90 PLN

Copyright 2023 dla Wydawnictwa BOGART

Projekt: NET-atak.pl